Väitöskirjatutkimusta aineistojen saatavuuden murroskohdassa

Väitöskirjatutkimusta aineistojen saatavuuden murroskohdassa

Aloitin kulttuurihistorian jatko-opintoni loppuvuodesta 2011 ja väittelin lokakuussa 2016 otsikolla The Awakener of Sleeping Men: Inquisitor Petrus Zwicker, the Waldenses, and the Retheologisation of Heresy in Late Medieval Germany. Väitöskirjani … Lue lisää »


Ajat muuttuvat ja Perjantai niiden mukana

Ajat muuttuvat ja Perjantai niiden mukana

Perjantain ääni Robinson Crusoen suomennoksissa kuvastaa eri kääntäjien näkemystä alkuteoksesta mutta myös kunkin aikakauden arvoja ja mieltymyksiä suomalaisessa kulttuurissa. Kääntäjän subjektiivinen tulkinta Kun tarkastellaan yhden ja saman alkuteoksen käännöksiä eri … Lue lisää »


Kotimainen kirjallisuus imuroi Viola Čapkován

Kotimainen kirjallisuus imuroi Viola Čapkován

Yliopistot imuroivat riveihinsä väkeä maailmalta. Turun yliopiston kotimaisen kirjallisuuden imuriin päätyi tšekkiläinen tutkija, opettaja ja kääntäjä Viola Parente-Čapková. Suhde Prahan Kaarlen yliopistoon ei silti ole katkennut. ”Perinnöllinen tauti” Kirjallisuus on … Lue lisää »


Anna aikaa ajatella

Anna aikaa ajatella

Muistatteko, kun jokunen opetussuunnitelmauudistus sitten iskulauseena oli ”Anna aikaa ajatella”? Lause oli tarkoitettu ohjeeksi opintojen mitoitukselle, mutta voisiko sitä soveltaa muutenkin? Meidän piti suunnitella opintokokonaisuudet uuden mitoitusjärjestelmän avulla. Erityisenä ohjeena … Lue lisää »


Minä ja Kukryniksy

Minä ja Kukryniksy

Minulla oli ollut graduaihe jo pitkään, mutta sitten löysin aiheeseen liittyvää tutkimuskirjallisuutta kartoittaessani kirjan, joka käsitteli täsmälleen minun aiheeni tematiikkaa. Pähkäilin, mitä tehdä. Suuntasin graduahdingossa ohjaajani professori Riitta Pyykön pakeille. … Lue lisää »


Ajantaju – kahdeksas aistimme?

Ajantaju – kahdeksas aistimme?

Jo pienelle vauvalle kehittyy ymmärrys ajan kulumisesta tämän odottaessa ruokaa tai hoitajan huomiota. Jos tarve ei täyty kohtuullisessa ajassa, vauva alkaa itkeä. Onko siis ajantaju yksi aisteistamme näkö-, kuulo-, tunto-, … Lue lisää »


Reformaatio kulttuurin ja yhteiskunnan muokkaajana menneisyydessä ja nykyään

Reformaatio kulttuurin ja yhteiskunnan muokkaajana menneisyydessä ja nykyään

TUCEMEMS-keskus järjesti 15.–16. maaliskuuta seminaarin, jossa tarkasteltiin reformaation historiaa ja sen vaikutusta (suomalaiseen) yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Seminaarin ensimmäisenä päivänä käsiteltiin aluksi reformaation taustaa ja siihen johtaneita syitä. Professori emeritus Bertil … Lue lisää »


Kristinuskon tutkimusta moninäkökulmaisesti

Kristinuskon tutkimusta moninäkökulmaisesti

Turun yliopistoon on perustettu uusi monitieteinen, tiedekuntarajat ylittävä kristinuskoon keskittyvä tutkimuskeskus, joka kantaa nimeä Centre for the Study of Christian Cultures (CSCC). Se kokoaa yhteen tutkimusta ja tutkijoita, jotka keskittyvät … Lue lisää »


Talkoopäivistä potkua kirjoittamiseen

Talkoopäivistä potkua kirjoittamiseen

Turun yliopiston englannin kieleen oppiaineen väki on vuodesta 2013 lähtien järjestänyt kirjoitustyöpajoja, joissa kokoonnutaan IT-luokkaan työskentelemään yhdessä. Työpajojen tarkoituksena on tehdä usein yksityisestä kirjoittamisprosessista yhteisöllinen sekä harjoitella tavoitteellista työskentelyä. Inspiraatio … Lue lisää »


Historiallista nuoruutta etsimässä

Historiallista nuoruutta etsimässä

Ikä ei ole vain absoluuttinen numero, vaan se on erilaisten merkityksien muodostama kokonaisuus. Ihmisen eri ikäkaudet – lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja vanhuus – eivät ole selvärajaisia, itsestään selviä vaiheita, vaan … Lue lisää »


Vähäisiä huomioita kielten aikamuodoista

Vähäisiä huomioita kielten aikamuodoista

Tässä tekstissäni, miten monta aikamuotoa kielessä voi olla. Esimerkkeinä käytän suomenkieltä sekä muita teitä tutuiksi tulleita permiläisiä kieliä. Pyrin kyseenalaistamaan vakiintuneita käsityksiä sekä kielestä että sen tavoista ilmaista aikaa. Montako … Lue lisää »


Valoisa keskiaika

Valoisa keskiaika

Jos minulta kysytään, kuka olen, vastaan: ehkä lector, mahdollisesti literatus tai sitten interpres. Tällä identiteetin etsimisellä on todennäköisesti keskiaikaiset juuret. On yleisesti tunnettua, että kääntäjät ovat olleet luomassa modernin kirjallisuuden … Lue lisää »


Digitaalinen historiantutkimus

Digitaalinen historiantutkimus

Kulttuurihistorian väki kokoontui perjantaina 13. tammikuuta joulukouluun, jonka aiheena oli digitaalinen historiantutkimus. Päivän aikana keskusteltiin laajasti digitaalisista aineistoista, menetelmistä sekä uusista näkökulmista ja yhteistyötahoista, jotka uudistavat historiantutkimuksen rajoja. Joulukoulussa esittäytyi … Lue lisää »


Kirjoittamisen aika

Kirjoittamisen aika

Olen pitkään opettanut tieteellistä kirjoittamista sekä perustutkinto- että jatko-opiskelijoille. Vaikka monet nauttivat kirjoittamisesta, yhä useampien opiskelijoiden kirjoittamiseen liittyy ahdistusta ja epävarmuutta. Pyydän kursseillani opiskelijoita kirjoittamaan kirjoittajaelämäkerran, jossa he pohtivat sitä, … Lue lisää »


Verkostossa on voimaa… ja iloa

Verkostossa on voimaa… ja iloa

Turussa järjestettiin 27.2.–4.3. kansainvälinen fennougristiikan talvikoulu, johon osallistui nelisenkymmentä opiskelijaa opettajineen kahdeksasta eurooppalaisesta yliopistosta. Monissa eurooppalaisissa yliopistoissa on suomalais-ugrilaisia kieliä opettavia ja tutkivia yksiköitä, mutta yhteistä niille kaikille on pieni … Lue lisää »


Aikaa kestävät lelusuhteet ja kulttuurin lelullistuminen

Aikaa kestävät lelusuhteet ja kulttuurin lelullistuminen

Lelujen suhde aikaan on moninainen tutkimusaihe, jonka puitteissa on mahdollista pohtia aikalaistemme asennoitumista usein triviaaleina koettuihin, mutta toisaalta vaalittuihin ja erilaisia merkityksiä omistajilleen välittäviin artefakteihin. Nykylelujen tämänhetkistä suhdetta kulttuurin eri … Lue lisää »


Aika pimeää

Aika pimeää

Päivän kääntyessä iltaan laskeutuu hämärä. Pimeyteen vaikuttavat kuitenkin monet seikat. Kaupungissa pimeys on erilaista kuin maaseudulla. Talvella hanki voi valaista pimeyttä, ja syksyllä sateen kastelemat kadut luovat erilaisen pimeyden ja … Lue lisää »


Ranskan monikulttuuriset lähiöt nuorten siirtolaistaustaisten kirjailijoiden kuvaamina

Ranskan monikulttuuriset lähiöt nuorten siirtolaistaustaisten kirjailijoiden kuvaamina

Ranskassa lähiöt nähdään usein marginaalisina ja pahamaineisina paikkoina, joita leimaavat erilaiset sosiaaliset ongelmat. Ne ovat epäpaikkoja, joilla ranskalaisen antropologi Marc Augénin mukaan ei ole omaa historiaa, identiteettiä tai kulttuurisia arvoja. Lähiökeskustelut … Lue lisää »


Analyysista tunteisiin yhdysvaltalaista nykyrunoutta lukiessa

Analyysista tunteisiin yhdysvaltalaista nykyrunoutta lukiessa

Nykyrunouden lukemista pidetään usein jonkinlaisena mutkikkaana harjoitteena, jonka tavoitteena on etsiä merkitystä monimutkaisten kielikuvien ja vaikeiden rakenteiden takaa. Se saattaa tuntua tehtävältä, jossa ei ole sijaa tunteelle ja ei-analyyttiselle kokemiselle. … Lue lisää »


Teksti haltuun – tutkijan tärkein työkalu

Teksti haltuun – tutkijan tärkein työkalu

– Tähtään tutkijaksi, joten eri tekstilajien tunteminen on tärkeää, kertoo englannin kielen ja kulttuurihistorian opiskelija Ida Räsänen syykseen osallistua Kulttuurihistorian kirjoittaminen -kurssille. Kirjoittaminen on yhtä kuin tutkijan ajattelu ja tutkimus, … Lue lisää »


Relic Studies in the Turku Cathedral Relics Project

Relic Studies in the Turku Cathedral Relics Project

I started in January 2017 as a TIAS Collegium Research Fellow at the Department of Archaeology. I am researching ancient relics, objects that materialise shared memories, acting as repositories of … Lue lisää »


Mitä teemme kaikella tällä tiedolla?

Mitä teemme kaikella tällä tiedolla?

Puolustin julkisesti väitöstutkimustani Something Completely Historical: Monty Python, History and Comedy syyskuussa 2016. Väitöstilaisuus oli upea kokemus, nautin keskustelun joka sekunnista. Suuri kiitos tästä kuuluu vastaväittäjälleni Sir Christopher Fraylingille, joka … Lue lisää »


Humanistiopiskelijat puhkesivat puhumaan tutkimuksestaan

Humanistiopiskelijat puhkesivat puhumaan tutkimuksestaan

Kulttuuriyhdistys Eilen ja Tänään ry järjesti Suomi100-juhlintaan kytkeytyvän luentosarjan Sinivalkoista humanismia, jossa historian ja kulttuurihistorian sekä kulttuurin- ja taiteidentutkimuksen opiskelijat ja tohtorikoulutettavat pääsivät kertomaan omasta tutkimuksestaan. Suuri yleisö puolestaan sai … Lue lisää »


Kääntäjäopiskelijat heittäytyvät työelämäsimulaatioon työpajakursseilla

Kääntäjäopiskelijat heittäytyvät työelämäsimulaatioon työpajakursseilla

Monikielisissä työpajoissa käännöstieteen opiskelijat saavat eväitä työelämään. Käytännönläheisillä kursseilla yhdistetään aiemmin opittua uuteen ja opitaan yhdessä tekemällä. Kääntäjän työnkuvaan kuuluu usein itse kääntämisen lisäksi paljon muuta. Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen … Lue lisää »


Aika kuluu, Pyhä Urho pysyy

Aika kuluu, Pyhä Urho pysyy

Folkloristiikan, kansatieteen ja uskontotieteen opiskelijoiden ainejärjestöjen ylläpitämä Pyhän Urhon päivä täytti tänä vuonna kolmekymmentä vuotta. Vuodesta 1987 järjestettyyn juhlaan kuuluu päivällä järjestettävä Pyhän Urhon näytelmä sekä illalla järjestettävä Pyhän Urhon … Lue lisää »


Paikan ajallinen kerroksellisuus – nomadeja ja talonpoikia

Paikan ajallinen kerroksellisuus – nomadeja ja talonpoikia

Kaakkois-Unkarissa keskellä pustaa seisovat Szerin luostarinrauniot. Monet unkarilaiset ajattelevat paikan liittyvän madjaarien maahantuloon 890-luvun lopulla. 1200-lukulaisessa kronikassa mainitaan, että heimopäälliköt kokoontuivat siellä jakamaan Unkarin alueet keskenään maahantulon jälkeen. Kronikka palveli … Lue lisää »


SUMU-projekti ja 2000-luvun taidemusiikin yhteiskunnallisuus

SUMU-projekti ja 2000-luvun taidemusiikin yhteiskunnallisuus

Suomalaisella nykytaiteella on keskeinen merkitys käsiteltäessä yhteiskunnallisia traumoja, kuten nälänhätää, ilmastonmuutosta ja muita vaikeita asioita 2000-luvun maailmassa. Tämä näkyy niin kuvataiteessa, kirjallisuudessa kuin taidemusiikissakin. Esimerkiksi Kaija Saariahon ooppera Adriana Mater … Lue lisää »


48 tuntia

48 tuntia

Porin yliopistokeskuksessa järjestettiin tammikuun loppupuolella FGJ Pori -niminen viikonlopun yli kestänyt pelinkehitystapahtuma osana jokavuotista kansallista Finnish Game Jam sekä kansainvälistä Global Game Jam -tapahtumaa. Aikaraja, vasta tapahtuman alussa paljastettu teema … Lue lisää »


”Suojaksi naapurin ja vieraan pahennusta vastaan.” Rakennuskätköllä suojeltiin ja noiduttiin entisajan Suomessa

”Suojaksi naapurin ja vieraan pahennusta vastaan.” Rakennuskätköllä suojeltiin ja noiduttiin entisajan Suomessa

Naapurikateus on ikävä ilmiö. Vaikka se ehkä yleisimmin ilmenee kyräilynä, joskus siitä seuraa riitelyä ja vainoamistakin. Ennen se oli vakava noituuden uhka, jolta piti osata suojautua. Noituuden uhka liittyi yhteisön … Lue lisää »


Aikaa vain katoaa kaiken aikaa

Aikaa vain katoaa kaiken aikaa

Elinajanodotteemme mukaan meillä on kirjaimellisesti enemmän aikaa kuin koskaan aikaisemmin, mutta jokapäiväisessä elämässä tilanne tuntuu aika lailla toiselta. Aika ajoin halajan ajavani halki ajan ajettavaa aikakonetta ja ajastavani itseni aikaisempiin … Lue lisää »


Romantiikan aikakauden tilallisuutta kartoittamassa

Romantiikan aikakauden tilallisuutta kartoittamassa

Useimmat tekstit sisältävät kartan, vaikka sitä ei olisikaan suoraan piirretty esiin. Tämä on erityisen ilmeistä 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa suositun matkakirjallisuuden kohdalla, mutta myös romantiikan aikakauden fiktiiviset tekstit edellyttävät keskeisten … Lue lisää »


Luis Bacalovin His Name Was King -teemalaulun monet kontekstit

Luis Bacalovin His Name Was King -teemalaulun monet kontekstit

Intertekstuaalisuus on merkityksenantoprosessi, jossa tietyn tekstin kautta muokataan toisen tekstin ymmärtämistä erilaisilla viitteillä toisiin teksteihin. Kun tiettyä kulttuurillista tekstiä, kuten musiikkikappaletta käytetään useassa eri yhteydessä, puhutaan intertekstuaalisuuden ketjusta. Esimerkiksi italialaisen … Lue lisää »


Sijoitustoiminnan ajalliset syklit ja rituaalit

Sijoitustoiminnan ajalliset syklit ja rituaalit

”Aika on rahaa”, totesi Benjamin Franklin (1706–1790) aikanaan. Sijoittajan näkökulmasta aika on ensisijainen sijoituskohde. Sijoittajan on käytettävä aikaa esimerkiksi pörssikurssien seuraamiseen, yhtiöiden osavuosikatsausten lukemiseen, asuntomarkkinoiden seuraamiseen, mahdollisten sijoituskohteiden arviointiin ja … Lue lisää »


Suomen pelimuseon haasteita ja mahdollisuuksia

Suomen pelimuseon haasteita ja mahdollisuuksia

Tutustuin ensimmäisen kerran Tampereen pelimuseohankkeeseen sen aloitusseminaarissa 31. maaliskuuta 2015. Joukkorahoituskampanja käynnistettiin samana päivänä ja se rikkoi välittömästi Mesenaatti-palvelun yhden päivän lahjoitusennätyksen. Muistan edelleen päivän aikana vallinneen vilpittömän innostuneen ilmapiiriin, … Lue lisää »


Vanhan hyvän ajan modernit sadut

Vanhan hyvän ajan modernit sadut

Ennen mikään ei ollut paremmin, väittää Charles Perrault ”suuren Ludwig XIV:n aikaa” ylistävässä poleemisessa runossaan Le Siècle de Louis le Grand (1687). Runo sytytti ilmiliekkeihin vanhan kiistan klassisoivien ja modernien … Lue lisää »


Muistin aika – Ajan kokemus Raija Siekkisen lyhytproosassa

Muistin aika – Ajan kokemus Raija Siekkisen lyhytproosassa

Aika ja muisti kohtaavat toisensa käsityksissä ja ilmauksissa. Raija Siekkisen novelleissa ja pienoisromaaneissa toistuvat muistin ja muistamisen kuvaukset, jotka sisältävät käsityksiä subjektiivisen ajan rakentumisesta. Siekkisen novellikokoelmaan Tuomitut (1982) sisältyy kaksi … Lue lisää »


Liikemetaforat ajan kulumista kuvaamassa

Liikemetaforat ajan kulumista kuvaamassa

Odottava äiti kirjoittaa blogissaan: Meidän tulokkaalla on jalat kaksi viikkoa edellä muuta kroppaa – saas nähdä, millainen kirahvi sieltä on tulossa. Lukija voi jäädä miettimään, miten vauvan jalat voivat olla … Lue lisää »


Uskontotieteilijä oikiksessa

Uskontotieteilijä oikiksessa

Akateeminen elämä on parhaimmillaan riemullisten sattumusten summa. Samalla viikolla, jolloin väittelin uskontotieteestä tutkimuksellani Mistä on hyvät tytöt tehty? Somalitytöt ja maineen merkitykset (2015), Nuorisotutkimusseura julkaisi hakujulistuksen vuoden mittaiseen tutkijatohtorin tehtävään. … Lue lisää »


Seikkailuni sukukansojen parissa

Seikkailuni sukukansojen parissa

Olen kotoisin unkarilaisesta kylästä Budapestin läheltä. Vieraat kielet ovat aina olleet lähellä sydäntäni, ja lukiolaisena tunsin paikallisen kirjaston vieraiden kielten osaston melko hyvin. Löysin kerran suomen kielen oppikirjan, joka vei … Lue lisää »


Historiallisten vertailujen etiikkaa ja politiikkaa

Historiallisten vertailujen etiikkaa ja politiikkaa

Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittama kansainvälinen tutkijaverkosto Narrative and Memory: Ethics, Aesthetics, Politics (2017–2019) järjesti ensimmäisen symposiuminsa Tallinnassa 17.–19.3.2017. Tapahtumassa esiintyi noin 60 tutkijaa eri puolilta maailmaa. Symposium pureutui ajankohtaisiin ajallisuutta koskeviin … Lue lisää »