Opinnäytteet

Kuusi verkossa – kuutoskaupunkien verkkosivustojen monikielisyys

Kuusi verkossa – kuutoskaupunkien verkkosivustojen monikielisyys

Suomen kuusi suurinta kaupunkia – Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku – ovat monikielisiä ja monikulttuurisia. Niiden verkkosivut ovat tärkeitä tiedonjakokanavia, joiden tulisi olla mahdollisimman saavutettavia ja esteettömiä. Yksi … Lue lisää »


Sananlaskut pysyvät, mutta niiden tulkinnat muuttuvat

Sananlaskut pysyvät, mutta niiden tulkinnat muuttuvat

Nykypäivän sananlaskut voivat olla ikivanhoja tai varsin nuoria, mutta sananlaskuilla on edelleen paikkansa arkikielessä. Sananlaskun asettuessa uuteen käyttöyhteyteen sen muoto ja tarkoite usein muuttuvat, joten arkipuheen osina myös vanhat sananlaskut … Lue lisää »


Kannattaako etätulkkaus?

Kannattaako etätulkkaus?

Keväällä 2018 valmistuneessa käännösviestinnän pro gradu -tutkielmassani tarkastelin suomalaisten tulkkien näkemyksiä ja kokemuksia etätulkkauksesta. Etätulkkauksella tarkoitetaan tulkkausmuotoa, jota toteutetaan teknologian avulla yhden tai useamman osapuolen ollessa etäällä muista tulkkausosapuolista. Etätulkkaus … Lue lisää »


Unelmia ylirajaisesta Itämerestä

Unelmia ylirajaisesta Itämerestä

Tänä vuonna ilmestyneessä esiselvityksessä Jäämeren radasta Suomea kuvaillaan saareksi. Tämä on retoriikkaa, joka toistuu useissa julkisissa dokumenteissa ja puheenvuoroissa. Eikä se ole kaukana totuudesta. Maa sijaitsee Itämeren ja Venäjän välissä. … Lue lisää »


Sauna on suomalaisten aikakone

Sauna on suomalaisten aikakone

Lauteilla hämärässä kyyristelee saunoja, kiuas sihahtaa, ulkona tuulen huojuttama koivun oksa kampaa pientä ikkunaa. Ollaan niin kuin ennenkin oltiin. Saunominen sitoo suomalaiset muistoihin ja maisemaan. Tarkastelin maisemantutkimuksen alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessani … Lue lisää »


Tuntemattomasta tunnetuksi? Tieto historiallisen muutoksen voimana

Tuntemattomasta tunnetuksi? Tieto historiallisen muutoksen voimana

Miten jostakin aiemmin tuntemattomasta ilmiöstä tai asiasta tulee tunnettu, ymmärrettävä ja siten myös hallittava? Australiaa koskevan maantieteellisen tiedon tuottamisen historia kertoo maailman tuntemisen ja tietämisen keskeisistä kysymyksistä. Havainnoista kartoiksi Australian … Lue lisää »


Dixien sydämessä

Dixien sydämessä

Käsittelin pro gradu -tutkielmassani Yhdysvaltojen Etelän elokuvamusiikillista representaatiota yhdysvaltalaisissa elokuvissa vuosilta 1968–1986. Kiinnitin huomiota siihen, miten stereotyyppisesti Etelään assosioitavilla soittimilla ilmennetään Etelän miljöötä, identiteettiä ja eri etnisyyksiä. Tutkimustani motivoivana lähtökohtana … Lue lisää »


Nesessiiviverbi genreä rakentamassa

Nesessiiviverbi genreä rakentamassa

”Maaksi pitää sinun jälleen tuleman”, sanottiin ennen hautajaisissa. Sukupolvi toisensa jälkeen on kuullut saman fraasin ja odottanutkin kuulevansa sen kirkollisen siunauksen yhteydessä. Genreodotuksen täyttyminen on luonut turvaa ja jatkuvuutta, ja … Lue lisää »


Vesi muistuttaa ja ihmiset muistavat

Vesi muistuttaa ja ihmiset muistavat

Ahven ui parin metrin syvyydessä. Vielä kuusikymmentäluvulla sen näki kirkkaasti laiturin päästä onkiessa. Veden saastuminen sai Kustavin Lypyrtin kylän asukkaat muistelemaan aiemman luotsikylän ympäristöä, yhteisöllisyyttä ja elämäntapaa. Soutamista ja huopaamista … Lue lisää »


Kahvinjuonti on osa kulttuurista viestintäjärjestelmää

Kahvinjuonti on osa kulttuurista viestintäjärjestelmää

Kahvi kuuluu vahvasti suomalaisten jokapäiväiseen elämään. Kahvikulttuuri ympäröi meitä, vaikka emme olisikaan kahvinjuojia. Arjen historiaa ja tapakulttuurin tutkimusta sisältävä väitöstutkimukseni käsitteli suomalaisten perheiden kahvinjuontia maaseudulla 1920-luvulta 1960-luvun lopulle. Yhteisöllisyyttä ja … Lue lisää »


Huumorin muisti

Huumorin muisti

Väitöskirjani Comical Modernity: Witzblätter, Popular Humour and the Transformation of City Space in Late Nineteenth-Century Vienna tarkastettiin kesäkuussa 2017. Vastaväittäjänä toimi professori Markus Reisenleitner Yorkin yliopistosta Kanadasta. Tutkimukseni käsittelee Wienin … Lue lisää »


Jääkärien sairaanhoitaja Ruth Munckin muistot

Jääkärien sairaanhoitaja Ruth Munckin muistot

Tarkastelen väitöskirjatutkimuksessani jääkärien sairaanhoitajana toimineen Ruth Munckin (1886–1976) muistojen ja tulkintojen kautta yksilön historiallisen muistin rakentumista ja Suomen historiakulttuurisia muutoksia 1920–1970-luvuilla. Päälähteenäni käytän Munckin kirjoittamia tekstejä: muistelmateosta, muistelmakirjoituksia ja kirjeitä. … Lue lisää »


”Orvuaar” vai ”au revoir”?

”Orvuaar” vai ”au revoir”?

Muistan hyvin, milloin ensimmäistä kertaa kiinnostuin väitöstutkimukseni aihepiiristä. Aloittaessani englannin opiskelun 13-vuotiaana ihmettelin, miksi TV:n brittidekkareissa mainittiin usein faabelisti ”Aisopos”. Kielitaitoni karttuessa koin ahaa-elämyksen, kun tajusin, että tuo lausahdus liittyikin … Lue lisää »


”Think we must!”

”Think we must!”

Filosofi Kai Alhasen mukaan aidossa dialogissa olennaista ei ole oikeassa oleminen vaan ymmärryksen lisääminen: keskustelijat oppivat ymmärtämään toistensa näkökantoja. Alhasen määritelmä luonnehtii hyvin syyskuista väitöstilaisuutta, jossa puolustin väitöskirjaani Kuolemantekoja. Naisten … Lue lisää »


Petolintujen lisänimet luupin alla

Petolintujen lisänimet luupin alla

Tärkeiksi koetuille asioille on kielessä tapana muodostua kuvaavia ja tarkkarajaisia nimityksiä ja termejä. Virallisia termistöjä laaditaan ammattisanastoista. Mutta täsmällisiä ilmaisuja syntyy myös harrastekieliin, joita harrasteslangeiksikin kutsutaan. Missä luuraavat arska, pera … Lue lisää »


Kielihistorian voittajat ja häviäjät

Kielihistorian voittajat ja häviäjät

Väitöskirjassani yhdistyvät kiinnostus kielihistoriaan ja sanoihin. Olen tutkinut, millaisia yhdyssanoja vanhimmassa suomenkielisessä kirjallisuudessa esiintyy. Väitöskirjani Yhdyssanat ja yhdyssanamaiset rakenteet Mikael Agricolan teoksissa muodostuu yhteenveto-osasta ja viidestä artikkelista. Väitöstilaisuus oli 25. … Lue lisää »


Taistelusta taiteeksi avaa oven toisen maailmansodan suomalais-saksalaiseen näyttely-yhteistyöhön

Taistelusta taiteeksi avaa oven toisen maailmansodan suomalais-saksalaiseen näyttely-yhteistyöhön

Kirjoittamassani Taistelusta taiteeksi -teoksessa (Sigillum 2017) tutustutaan toisen maailmansodan laajimpaan ja siten merkittävimpään suomalais-saksalaisen näyttely-yhteistyön esimerkkiin – suomalais-saksalaiseen Taistelukuvaajain näyttelyyn. Kirja julkaistiin Sigillumin tieteellisessä julkaisusarjassa Bibliotheca Sigillumianassa, ja se pohjautuu … Lue lisää »


Ajasta, museoesineistä ja digitaalisuudesta

Ajasta, museoesineistä ja digitaalisuudesta

Kun puhumme museoesineestä tai digitaalisesta esineestä, puhumme hyvin epätarkoista ja kaiken aikaa muotoaan muuttavista objekteista. Ne kulkevat ajassa ja muuttavat toisinaan muotoaan. Tutkin pro gradu -työssäni aineellisten, digitoitujen ja mallinnettujen … Lue lisää »


Uskontotieteilijä oikiksessa

Uskontotieteilijä oikiksessa

Akateeminen elämä on parhaimmillaan riemullisten sattumusten summa. Samalla viikolla, jolloin väittelin uskontotieteestä tutkimuksellani Mistä on hyvät tytöt tehty? Somalitytöt ja maineen merkitykset (2015), Nuorisotutkimusseura julkaisi hakujulistuksen vuoden mittaiseen tutkijatohtorin tehtävään. … Lue lisää »


Kokemus ajasta muuttuu leijumalla

Kokemus ajasta muuttuu leijumalla

Useimmiten seuraamme ajan kulumista kellosta, mutta käytämme myös muita ilmiöitä määrittelemään elettyä elämää. Radio-ohjelmat, valon muuttuminen, vuodenajat tai vaikkapa erilaisten autojen äänet kertovat meille, että kalenterin sivut ovat vaihtuneet ja … Lue lisää »


Minä ja Kukryniksy

Minä ja Kukryniksy

Minulla oli ollut graduaihe jo pitkään, mutta sitten löysin aiheeseen liittyvää tutkimuskirjallisuutta kartoittaessani kirjan, joka käsitteli täsmälleen minun aiheeni tematiikkaa. Pähkäilin, mitä tehdä. Suuntasin graduahdingossa ohjaajani professori Riitta Pyykön pakeille. … Lue lisää »


”Suojaksi naapurin ja vieraan pahennusta vastaan.” Rakennuskätköllä suojeltiin ja noiduttiin entisajan Suomessa

”Suojaksi naapurin ja vieraan pahennusta vastaan.” Rakennuskätköllä suojeltiin ja noiduttiin entisajan Suomessa

Naapurikateus on ikävä ilmiö. Vaikka se ehkä yleisimmin ilmenee kyräilynä, joskus siitä seuraa riitelyä ja vainoamistakin. Ennen se oli vakava noituuden uhka, jolta piti osata suojautua. Noituuden uhka liittyi yhteisön … Lue lisää »


Mitä teemme kaikella tällä tiedolla?

Mitä teemme kaikella tällä tiedolla?

Puolustin julkisesti väitöstutkimustani Something Completely Historical: Monty Python, History and Comedy syyskuussa 2016. Väitöstilaisuus oli upea kokemus, nautin keskustelun joka sekunnista. Suuri kiitos tästä kuuluu vastaväittäjälleni Sir Christopher Fraylingille, joka … Lue lisää »


Väitöskirjatutkimusta aineistojen saatavuuden murroskohdassa

Väitöskirjatutkimusta aineistojen saatavuuden murroskohdassa

Aloitin kulttuurihistorian jatko-opintoni loppuvuodesta 2011 ja väittelin lokakuussa 2016 otsikolla The Awakener of Sleeping Men: Inquisitor Petrus Zwicker, the Waldenses, and the Retheologisation of Heresy in Late Medieval Germany. Väitöskirjani … Lue lisää »


Rikas tyttörukka

Rikas tyttörukka

”Hän oli umpisokea, holhouksen alainen, monien tuomioiden rasittama sekä hairahtunut ja pahantahtoinen ihminen.” Näin kuvaili Elisabet Wollea hänen setänsä Jakob Wolle vuonna 1654. Holhouksen alaiset naimattomat naiset Selvitin toukokuussa 2016 … Lue lisää »


Ylirajaisia kohtaamisia sarjakuvassa. Voiko sarjakuva saada lukijan näkemään maailman siirtolaisen silmin?

Ylirajaisia kohtaamisia sarjakuvassa. Voiko sarjakuva saada lukijan näkemään maailman siirtolaisen silmin?

Toukokuussa valmistuneessa pro gradu -tutkielmassani tarkastelen ylirajaisuutta Ville Tietäväisen vuonna 2011 julkaistussa Näkymättömät kädet -sarjakuvaromaanissa. Ylirajaisuus eli transnationalismi on laaja, etenkin yhteiskuntatieteissä käytetty teoreettinen kehys, joka toimii analyyttisena työkaluna siirtolaisuuteen … Lue lisää »


Henkiin herääviä valokuvia

Henkiin herääviä valokuvia

Tutkin 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta olevia ferrotyyppivalokuvia, joita kutsuttiin pelti- tai plootukuviksi. Tein aineiston kuvista omia kuvallisia ja tarinan muotoon kirjoitettuja tulkintoja tieteellisen analyysin kirjoittamisen rinnalla. Taiteellinen ja tieteellinen tulkinta … Lue lisää »


Hyvät, pahat ja umat

Hyvät, pahat ja umat

Kansatieteen oppiaineen yhteydessä toimiva Nuorisotyön valtakunnallinen tallentamiskeskus Nuoperi on 2015 toimittanut ja julkaissut Anna Kemppisen kansatieteen gradun otsikolla: (Suku)Puolitettu nuori. Uman palstojen meikatut pojat ja kaljut tytöt 1975–1985 (toim. Minna … Lue lisää »


Kirjallisuutta rahasta, työstä ja kuluttamisesta

Kirjallisuutta rahasta, työstä ja kuluttamisesta

Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen kapitalistisen järjestelmän luonnollisuuteen syntyneiden jälkiteollisten ikäpolvien kokemuksia suomalaisesta työstä ja kuluttajuudesta. Kotimainen nykykirjallisuus tarkastelee kriittisesti muun muassa ironian ja dystopian keinoilla ihmisen ja inhimillisyyden muuttumista rahallisesti … Lue lisää »


Oletko koskaan kuullut säveltäjä Ida Mobergista?

Oletko koskaan kuullut säveltäjä Ida Mobergista?

Minä en ollut. Kunnes eräällä luennolla havahduin siihen kummalliseen väitteeseen, että Suomessa on ollut jo ennen Kaija Saariahoa monia muitakin naissäveltäjiä. Heidät on kuitenkin unohdettu ja samalla myös historiankirjoituksesta pois … Lue lisää »


”Miksi meitä on niin moneksi?” Tutkielma Homoiltaa seuranneesta keskustelusta

”Miksi meitä on niin moneksi?” Tutkielma Homoiltaa seuranneesta keskustelusta

Syksyllä 2010 televisiossa esitettiin Ajankohtaisen kakkosen Homoilta. Teemaillassa käsiteltiin muun muassa homojen oikeutta adoptioon ja kirkkohäihin. Ohjelma sai runsaasti huomiota paitsi työpaikkojen kahvipöytäkeskusteluissa myös mediassa. Mediatapahtuma Sen lisäksi, että Homoilta … Lue lisää »


Herttuatar puutarhassaan

Herttuatar puutarhassaan

Väittelin kesäkuun alussa Suomen historian oppiaineessa väitöskirjallani Talo, kartano, puutarha. Kauppahuoneen omistaja Marie Hackman ja hänen kulutusvalintansa varhaismodernissa Viipurissa. Väitöskirjassani tutkin 1800-luvun alussa Viipurissa eläneen varakkaan kauppiaanlesken kulutusvalintoja statuskuluttamisen käsitteen … Lue lisää »


Vuoden humanistimaisteri päätti tehdä seinään oman oven

Vuoden humanistimaisteri päätti tehdä seinään oman oven

Noin ehti vuoden 2014 humanistimaisteriksi valittu huittislainen Minna Karru vastata reilun 27 vuoden ajan, jos joku osui kysymään hänen toimittajakoulutustaan. Joskus hän säesti vastausta Mark Twainin sutkautuksella: ”Kukkakaali ei ole … Lue lisää »


Työläisestä tietämisen tieteitä

Työläisestä tietämisen tieteitä

”Minä tahtoisin tietää, oletteko te ensiluokan työvoima, vaiko sellainen, joka on samanlainen kuin muutkin halvat työmiehet.” Näin kysyy Frederick W. Taylor fantasioiden subjektiltaan, työmies Schmidtiltä, teoksessa Tieteellisen liikkeenhoidon periatteet. Taylor … Lue lisää »


Päivittyvä identiteettimme

Päivittyvä identiteettimme

Yhä useammat meistä kertovat ajatuksistaan ja elämästään sosiaalisessa mediassa sen tarjoamin monin keinoin. Tämä elämäjulkaiseminen on 1990-luvulta lähtien tullut tärkeäksi osaksi arkeamme. Sellaisena se on alkanut vaikuttaa ajatteluumme. Mitä on … Lue lisää »


Kaupankäynnin kohtaamisia

Kaupankäynnin kohtaamisia

Kaupankäynti ei ole ainoastaan tavaran ja rahan vaihtamista toisiinsa – ei ainakaan sotien jälkeisessä Suomessa. Kuvitellaan pieni paikkakunta, missä kohtaavat sekä raskas teollisuus että agraarikulttuuri. Katukuva on aluksi matala ja … Lue lisää »


Koleranpelkoa 1800-luvun Turussa

Koleranpelkoa 1800-luvun Turussa

Vuonna 1831 Turkuun saapui pelätty ja odotettu tauti, kolera. Epidemiat muokkasivat kaupunkikuvaa esimerkiksi kolerahautausmaiden muodossa. Tekeillä olevassa pro gradu -tutkielmassani tarkastelen 1800-luvun koleraepidemioita Turussa. Katastrofi seuraa toista Koleran etenemistä oli … Lue lisää »


Karoliinisotilaita Konstantinopolissa

Karoliinisotilaita Konstantinopolissa

300 vuotta sitten Ruotsin suurvallan kuningas pakeni Turkkiin tappiollisen taistelun päätteeksi. Ruotsalaisille aika merkitsi poikkeuksellisen tiivistä vuorovaikutusta turkkilaisen kulttuurin kanssa. Säilyneet ruotsalaiskuvaukset Konstantinopolista kertovat, miten vieraana pidettyä itää kohdattiin uudella … Lue lisää »


Kättely käsittelynä ja tunnusteluna

Kättely käsittelynä ja tunnusteluna

Kättelyllä tarkoitetaan elettä, jossa kaksi henkilöä liittää tavallisesti oikean käden kämmenet yhteen keskenään. Kätellä-verbi on taipunut kansan suussa myös muotoihin ”käsitellä” ja ”kouria”. Kättelyn monikerroksellista historiaa tutkittaessa voidaan katsetta kohdistaa … Lue lisää »


Vuoden humanistitohtorin väitöskirjatutkimuksessa ainekset historialliseksi salapoliisiromaaniksi

Vuoden humanistitohtorin väitöskirjatutkimuksessa ainekset historialliseksi salapoliisiromaaniksi

Marika Räsäsen kulttuurihistorian alan väitöskirja The Restless Corpse: Thomas Aquinas’ Remains as the Centre of Conflict and Cult in Late Medieval Southern Italy käsittelee Tuomas Akvinolaisen ruumiin historiaa ja siihen … Lue lisää »


”Te kärsitte toivonne tähden” – Turun vankileirin muistaminen

”Te kärsitte toivonne tähden” – Turun vankileirin muistaminen

Sirkkalan kasarmi lukeutuu Museoviraston 2009 määrittelemiin valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Kaksikymmentä vuotta sitten Kurjenkaivonkentän rinteeseen, nykyisen Historicumin alapuolelle, pysytettiin muistomerkki Turun vankileirin muistoksi. Nykyään Sirkkalan kampuksena tunnetun alueen historia on … Lue lisää »


Utelias ja motivoitunut mediatutkija pokkasi vuoden humanistimaisterin tittelin

Utelias ja motivoitunut mediatutkija pokkasi vuoden humanistimaisterin tittelin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen vuoden humanistimaisteriksi valittiin mediatutkimuksesta syksyllä 2013 valmistunut Niina Myllys. Hänen laudaturin arvoista pro gradu -tutkielmaansa ”’Kadut ovat katuja, aina’. Urbaani tila, identiteetti ja valta televisiosarjassa … Lue lisää »


Kansatieteilijän näkemys kuntaliitoksesta

Kansatieteilijän näkemys kuntaliitoksesta

Paikallistason näkökulma auttaa ymmärtämään, miltä kuntaliitos kuntalaisen silmin näyttää. Alkuvuodesta 2014 valmistuneessa kansatieteen pro gradu -tutkielmassani ”’No onhan naantalilainenki ny sentään parempi olla ku turkulaine!’ Naantalin saaristokaupungin kuntaliitos kuntalaisen kokemana” … Lue lisää »


Ehkäisynormi vanhoillislestadiolaisuuden uskon ja yhteisöllisyyden ytimessä

Ehkäisynormi vanhoillislestadiolaisuuden uskon ja yhteisöllisyyden ytimessä

Vanhoillislestadiolaisen liikkeen piirissä ilmenevä ehkäisykielto on herättänyt paljon ihmetystä ja kiinnostusta, etenkin liikkeeseen kuulumattomien parissa. Julkisessa keskustelussa ollaan pohdittu poljetaanko vanhoillislestadiolaisessa liikkeessä yksilön oikeuksia yhteisöllisten ja opillisten päämäärien toteutumiseksi. Tutkin … Lue lisää »


Vanhojen suomalaisten käärmemielikuvien lähteillä

Vanhojen suomalaisten käärmemielikuvien lähteillä

Suomalaisen maatalousyhteisön vanhassa kertomusperinteessä käärmeet on kuvattu sekä uhkatekijöinä että talon suojelijoina. Talon menestyksen turvanneista käärmeistä kertova perinne sisältää eri ajoilta periytyviä kerrostumia, jotka kuitenkin jakavat yhteisen kulttuurisen logiikan. Loppukesän … Lue lisää »


Asukasnäkökulma kestävään rakennussuojeluun

Asukasnäkökulma kestävään rakennussuojeluun

Kenellä on oikeus päättää siitä, mikä vanhassa puukaupungissa on arvokasta? Mitkä rakennuksista säilytetään tuleville polville? Entä miksi oma koti ja kotiseutu ovat merkityksellisiä? Nyt puheenvuoron saavat alueen asukkaat.  Kesäkuussa 2014 … Lue lisää »


Vapahtava humala

Vapahtava humala

Alkoholismi eli päihderiippuvuus on yhteiskunnallinen ongelma, josta kärsivät yksilöt. Yhteiskunnallisena ilmiönä kyse ei ole vain yksilöiden sairaudesta, vaan sen kehittymiseen vaikuttavat kulttuuriset rakenteet. Hoitotyössä ja alkoholismin diagnosoinnissa juomisen yksilölliset syyt … Lue lisää »


Miten tehdä hyvä keskiluokkainen helluntailainen?

Miten tehdä hyvä keskiluokkainen helluntailainen?

Uskonnot vaikuttavat yksilöiden päätöksiin ensisijaisesti asettamalla päämääriä, arvoja ja odotuksia hyvän ihmisen elämästä, habituksesta ja tulevaisuudesta. Uskontokulttuurin rajat ohjaavat yksilöä, koska hän haluaa toteuttaa uskontoaan ja säilyttää sen puhtauden. Toisin … Lue lisää »


Uskontotieteen käsitteet maailmanuskontojen opetuksessa

Uskontotieteen käsitteet maailmanuskontojen opetuksessa

Yksi uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on uskontoa koskevan tieteeseen perustuvan tiedon jakaminen. Uskontotiede vaikuttaa koulun uskonnonopetuksessa erityisesti maailmanuskontojen opetuksen taustalla tarjoten opetukselle muun muassa käsitteistön, joka mahdollistaa eri uskontojen keskinäisen vertailun. … Lue lisää »


Rauhaton ruumis

Rauhaton ruumis

Puolustin 7. joulukuuta 2013 väitöskirjaani, jonka päähenkilö on Tuomas Akvinolainen (1224/5–74). Väitöskirjassa The Restless Corpse: Thomas Aquinas’ Remains as the Centre of Conflict and Cult in Late Medieval Southern Italy … Lue lisää »