Opinnäytteet

Unien sosiaalinen ulottuvuus ja unien kulttuuriperintö

Unien sosiaalinen ulottuvuus ja unien kulttuuriperintö

Folkloristisella unien tutkimuksella on Suomessa pitkät perinteet ja unien kerrontaa tutkittiin jo 1970-luvulla tieteen valtavirrasta poiketen. Leea Virtasen perehtyminen enneuniin ja unikertomuksiin sekä Annikki Kaivola-Bregenhøjn jatkama kansanperinteen näkökulma ovat luoneet … Lue lisää »


Rocktähteyden ytimessä – tutkimus rocktähtien omaelämäkerroista

Rocktähteyden ytimessä – tutkimus rocktähtien omaelämäkerroista

Nykypäivänä useita rockmuusikoita tituleerataan, ehkä hieman harhaanjohtavasti, myös kirjailijoiksi. Keväällä 2012 valmistuneessa pro gradu -tutkielmassani pureuduin kirjakauppojen hyllyjä kiihtyvällä tahdilla täyttäviin rocktähtien omaelämäkertoihin, rock-autobiografioihin. Pääkysymyksenä oli, miten muusikot tuovat kirjoissaan … Lue lisää »


Katsaus arkeologian proseminaaritutkielmiin 2000–2010

Proseminaarit eli kandidaatintutkielmat ovat yhä korostuneemmassa asemassa olevia opinnäytteitä. Vuoden 2011 alussa arkeologian proseminaareista Suomessa vain Turun yliopiston arkeologian oppiaineeseen tehtyjen tutkielmien otsikot oli löydettävissä helposti internetin kautta. Arkeologian opiskelijoiden … Lue lisää »


Vartiossa maailmaa vastaan – tutkimus Jehovan todistaja -yhteisöstä eronneiden kokemuksista

Vartiossa maailmaa vastaan – tutkimus Jehovan todistaja -yhteisöstä eronneiden kokemuksista

Eroaminen evankelisluterilaisesta kirkosta on nykyisin helppoa eikä siihen useinkaan liity sen suurempaa dramatiikkaa. Suomessa toimii useita pienempiä uskonnollisia yhdyskuntia, joista irtautuminen ei välttämättä olekaan yhtä helppoa. Ero saattaa olla hyvinkin … Lue lisää »


Maahanmuuttajanuorten koulutusvalinnat monikulttuurisessa Suomessa

Nuoren lähestyessä aikuisuutta häneltä vaaditaan kykyä ja valmiutta tehdä tulevaisuuteensa vaikuttavia päätöksiä. Koulutusvalintojen tutkimus auttaa ymmärtämään sitä, miten nuoret valintojaan tekevät ja kenellä on todellinen vastuu nuorten päätöksistä. Aihetta kulttuurintutkimuksen … Lue lisää »


Onko opiskelu työn ohessa raskasta puurtamista vai antoisaa virkistystä?

Onko opiskelu työn ohessa raskasta puurtamista vai antoisaa virkistystä?

Olen viimeisen 12 vuoden aikana suorittanut monenlaisia opintoja. Ensin tein valmiiksi aikanaan kesken jääneen gradun, muutaman vuoden päästä suoritin lisensiaatin tutkinnon ja tämän vuoden alussa väittelin tohtoriksi. Näiden vuosien aikana … Lue lisää »


Soveltava pro gradu -tutkielma – sukellus projektimaailmaan

Soveltava pro gradu -tutkielma – sukellus projektimaailmaan

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmassa on alusta saakka ollut mahdollista tehdä perinteisen työn sijaan ns. soveltava pro gradu -tutkielma, jossa opiskelija pääsee toteuttamaan jotakin konkreettista, soveltamaan opittua luovasti ja työskentelemään tulosvastuullisesti … Lue lisää »


Järjestyksen hämärillä juurilla

Järjestyksen hämärillä juurilla

Valoa ja erityisesti sen määrän suurta kausittaista vaihtelua voidaan pitää pohjoisessa Suomessa erityisenä arkielämän olemisen ja toimimisen olosuhteena. Tuoreen pro gradu -työn tutkimuskohde on suomalaisten suhde valoon ja pimeyteen sekä … Lue lisää »


Vaatimattomia voittajia ja viehkeitä viekoittelijoita — Naisurheilijoiden valokuvat Suomen Urheilulehdessä 1945–1969

Vaatimattomia voittajia ja viehkeitä viekoittelijoita — Naisurheilijoiden valokuvat Suomen Urheilulehdessä 1945–1969

Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, mutta mitä kertoo 2 282 kuvaa? Tutkin Suomen Urheilulehdessä vuosien 1945–1969 välisenä aikana julkaistuja naisurheilijoiden valokuvia. Löysin pitkiä jatkumoja tavassa kuvata naisurheilijaa mutta myös naisten omassa tavassa esiintyä kuvissa. Tutustuin myös ryhmään, joka tietoisesti halusi rikkoa soveliaisuuden muotteja. Lue ja katso, löydätkö samoja piirteitä illan Urheiluruudusta! Lue lisää »