Tutkimus ja opetus

WiderScreen – akateemisen verkkolehden muodonmuutos

WiderScreen – akateemisen verkkolehden muodonmuutos

Akateemiselle tekstityöläiselle verkkojulkaiseminen on ollut jo pitkään arkipäivää. Viime vuosina kehitys näyttää ottaneen lisää vauhtia, kun yhä suuremmassa määrin tiedelehdet tulevat ulos verkkoversioina ja painetuista lehdistä ollaan luopumassa. Yliopistolla verkkojulkaiseminen … Lue lisää »


“Raha on juutalaisen jumala”

“Raha on juutalaisen jumala”

Kansainvälisen antisemitismin vastaisen järjestön Anti-Defamation Leaguen (ADL) keväällä 2015 julkistaman, 102 maassa toteutetun haastattelututkimuksen mukaan 35 prosenttia haastatelluista 53 100 aikuisesta oli sitä mieltä, että juutalaisilla on liian paljon valtaa … Lue lisää »


Rahan teologisia kehitysaskeleita

Rahan teologisia kehitysaskeleita

Rahavetoisen markkinatalouden kehityksen on arvioitu alkaneen ajanlaskun alussa. Rahan yleistyessä ja markkinoiden muuttuessa keskiajan kirkkokin reagoi. Puhdasta kristillistä oppia arvioitiin erityisesti Raamatun kohdalla: ”Kukaan ei voi palvella kahta herraa. Jos … Lue lisää »


Raha ratkaisee! Suhteelliset hinnat ohjaavat elämäämme

Raha ratkaisee! Suhteelliset hinnat ohjaavat elämäämme

Lähes kaikkea mitataan rahassa, ja hyödykkeiden suhteellisten hintojen muutokset antavat signaaleja kehityksen suunnasta. Yrityksille tuotannontekijöillä ja niiden hinnoilla on merkitystä ja siksi liike-elämä jatkuvasti etsii uusia tehokkaampia tuotannontekijöiden yhdistelmiä. Suhteellisten … Lue lisää »


Raha uskonnollisena symbolina

Raha uskonnollisena symbolina

Perinteiseen uskonnolliseen kulttuuriin Suomessa – luterilaisuuteen ja vanhoihin herätysliikkeisiin – on kuulunut kielteinen tai välttelevä suhde rahaan. Amerikkalaislähtöisen uuskarismaattisen liikkeen opetus on pyrkinyt kyseenalaistamaan tätä asetelmaa ja on siitä syystä … Lue lisää »


Utopioita äkkirikastumisesta

Utopioita äkkirikastumisesta

Köyhyys ei ole ilo, vaikka se välillä naurattaakin. Rikkaus sen sijaan on tavoiteltava asia ja olotila, ja kuten tunnettua, harva on työllään rikastunut. Sekä vanha agraarinen että moderni urbaani folklore … Lue lisää »


Modernin talouselämän uskonnonkaltaisuus

Modernin talouselämän uskonnonkaltaisuus

Modernissa talouselämässä on paljon uskonnon kaltaisia piirteitä: siinä missä vaikeasti ennustettava ja rituaaleilla lepytettävä juutalaisten Jahve tai kristittyjen vanhatestamentillinen Jumala vaikutti uskovien elämään, samaan tapaan markkinavoimat, osakekurssit, odotukset, pörssispekulaatiot ja … Lue lisää »


Markkinavoimien uskonvaraisuus

Markkinavoimien uskonvaraisuus

Pörssikeinottelu, osakesijoittaminen ja muu tulevaisuuteen tähtäävä vaurastuminen vaatii lujaa uskoa siihen, että sijoituksen arvo käyttäytyy odotetulla tavalla. Tavalliselle palkansaajallekin tarjotaan pankeissa erilaisia sijoitussalkkuja, joista toiset vaativat lujempaa luottamusta kuin toiset. … Lue lisää »


2, 5 miljoonaa työtuntia

2, 5 miljoonaa työtuntia

Suomalaisen tieteen rahoitusjärjestelmä on vähitellen kehittynyt siihen suuntaan, että yliopistoissa tehtävä tutkimus tapahtuu yhä suuremmassa määrin ns. ulkopuolisen rahoituksen turvin, kun taas vakituisesti tehtäviinsä palkatut joutuvat käyttämään enenevän osan työajastaan … Lue lisää »


Vain rajallinen määrä hyvää

Vain rajallinen määrä hyvää

Varhaismodernin ajan ihmiset ajattelivat, että taloudellista hyvää oli maailmassa jaettavissa vain rajallinen määrä. Tämä tarkoitti sitä, että toisen menestys oli pois omasta hyvästä, jota oli pyrittävä lisäämään kaikin keinoin. Yleisenä … Lue lisää »


Rahan ja tutkimuksen (pari)suhde

Rahan ja tutkimuksen (pari)suhde

Käsittelen rahaa päivittäin. Kerron mistä sitä löytyy, mikä todennäköisyys sen saamiselle on, ja onko kenties joku kollegasi sitä jo saanut. Kyseessä on siis ikään kuin seuranhaku: ”Tutkija etsii rahaa tositarkoituksella. … Lue lisää »


Maailman rikkain yliopisto

Maailman rikkain yliopisto

Syksyllä 2015 sain mahdollisuuden lähteä Fulbright Centerin ja Turun yliopiston rahoittaman stipendin turvin työstämään kulttuurihistorian väitöskirjaani kahdeksaksi kuukaudeksi Yhdysvaltoihin Harvardin yliopistoon. Harvardin yliopisto tunnetaan paitsi laadukkaasta tutkimuksesta ja haastavasta sisäänpääsystä … Lue lisää »


Miksi markkinoita on säänneltävä?

Miksi markkinoita on säänneltävä?

Vakaa talouskasvu on osoittautunut yllättävän vaikeaksi tavoitteeksi. Erityisen hankalaa on linjanveto, tuleeko yhteiskunnan asettaa rajoja taloudelliselle toiminnalle, vai johtaako yksilöiden mahdollisimman pitkälle viety vapaus parhaimpaan lopputulokseen. Ongelman syvyyttä korostaa taloudellisten … Lue lisää »


Tarina löytyy kirjoittamalla

Tarina löytyy kirjoittamalla

Minkälaisen tutkimusmatkan kirjan kirjoittaminen vaatii? Kuinka monia arkistoissa vietettyjä tunteja, ja kuinka tarpeellista on, että fiktiosta löytyy faktaa? Luovan kirjoittamisen oppiaine järjesti ”Aineistoista tarinoiksi” -luentosarjan, jonka puhujia olivat ansioituneet tietokirjailijat … Lue lisää »


AHA eli Aallonharjalle

AHA eli Aallonharjalle

Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa koottiin viime syksynä edellisinä vuosina tehtyä meriaiheista tutkimusta. Kartoitimme tutkimuskenttää pitäen silmällä Turun yliopiston tutkimuksen profilointia, jossa yksi kuudesta temaattisesta painopisteestä on meri- ja merenkulku. Samalla … Lue lisää »


Siirtolapuutarha vai parkkipaikka?

Siirtolapuutarha vai parkkipaikka?

Kupittaan siirtolapuutarha on viheriöinyt yli 80 vuotta Kupittaan historiallisen puiston vieressä. Aluksi sen rajanaapureina olivat Lyyvaaran kauppapuutarha ja pellot, vuodesta 1972 alkaen Citymarket. Täältä Uudenmaantullin takaa vuokrasivat varakkaat porvarit ja … Lue lisää »


Arkisto-osaamisen häntä pystyyn

Arkisto-osaamisen häntä pystyyn

Digitaaliset ihmistieteet -kurssi on antanut ajattelemisen aihetta. Eniten se on pistänyt miettimään aineistojen avoimuutta ja tunnettuutta. Olen joskus ollut kliseinen humanisti ja vierastanut kaiken maailman vipstaakeja ja ohjelmistoja. Kandia tehdessä … Lue lisää »


Pitojen politiikkaa

Pitojen politiikkaa

Talonpoikaisia ruokapitoja on Varsinais-Suomessa järjestetty pääasiassa häiden, hautajaisten ja kinkerien yhteydessä. Lisensiaatintutkimuksessani teemoittelen esiin ruokapitoinstituutiota jäsentäneen kolmiosaisen kulttuurisen mallin (rankijärjestyksen noudattaminen, eri roolinhaltijat muokkaamassa pitoja sekä pitorituaalien statushierarkkinen ulottuvuus). Selvitän … Lue lisää »


Queer-näkökulmaa surun tutkimukseen

Queer-näkökulmaa surun tutkimukseen

Tohtorikoulutettava Varpu Alasuutari tutkii väitöskirjassaan puolison kuolemaan ja suruun liittyviä kokemuksia suomalaisten HLBT*-ihmisten näkökulmasta. Miksi tutkia surua queer-näkökulmasta? Suomessa surua ja leskeksi jäämistä ei ole ennen tutkittu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin … Lue lisää »


Mechthildin matkassa tieteenalalta toiselle

Mechthildin matkassa tieteenalalta toiselle

Kulttuurihistorian jatko-opiskelu ei aina ole helppoa – varsinkaan sellaiselle, joka on suorittanut perustutkintonsa muulla alalla! Keskityn väitöskirjassani keskiaikaisen mystiikan tutkimukseen. Tarkasteluni kohteena tulee näillä näkymin olemaan ainakin Mechthild Magdeburgilainen sekä … Lue lisää »


Paluu kentälle

Paluu kentälle

Kenttätyö on tärkeä työväline etnologeille ja siitä on kirjoitettu paljon. Paluusta kentälle on kirjoitettu paljon vähemmän. Hyödynsin kesäkuisen Kazanin seminaarin käymällä marilaisessa tutkimuskylässäni. Paluu sinne oli vaatinut useita puhelinsoittoja entiseltä … Lue lisää »


Esine-eksotiikkaa Suomessa

Esine-eksotiikkaa Suomessa

Suomeen päätyi jo varhain monia eksoottisiksi miellettyjä ja nimitettyjä esineitä. Teoksessaan Eksotisoidut esineet ja avartuva maailma Leila Koivunen tarkastelee Euroopan ulkopuolisten esinekokoelmien näyttelyhistoriaa Suomessa 1870–1910-luvuilla. Näyttelyt kulttuurisen määrittelyn paikkoina Lisääntyvien … Lue lisää »


Kansainvälistä Suomen historiaa

Kansainvälistä Suomen historiaa

Suomen historian oppiaine järjesti heinäkuussa yhteistyössä Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn kanssa Suomen historian kesäkurssin ulkomaalaisille yliopisto-opiskelijoille. Turussa 13.–31. heinäkuuta 2015 järjestetty historiakurssi oli ensimmäinen laatuaan, sillä aikaisemmin CIMO … Lue lisää »


Taistolaiset muistot talteen

Taistolaiset muistot talteen

Taistolaisuus on monelle edelleen punainen vaate. Kulttuurihistorian väitöstutkimus pyrkii nostamaan 1970-luvun vasemmistoliikkeestä käytävään keskusteluun koko kokemusten kirjon. Kulttuurihistorian tohtorikoulutettavan Liisa Lalun väitöstutkimus Olen valmis käymään oman pienen taisteluni. Naiset 1970-luvun … Lue lisää »


Matkailuvaltteja muinaisjäännöksistä?

Matkailuvaltteja muinaisjäännöksistä?

Matkailun kehittämistyö on pitkäjänteistä ja monitahoista toimintaa, johon vaikuttaa monenlaiset muutosvoimat. Globaalit ilmiöt, kuten maailman poliittinen ja taloudellinen tilanne, ilmastonmuutos ja teknologian nopea kehitys määrittelevät sitä, millä tavoin tulevaisuudessa tullaan … Lue lisää »


TVT-taitoja opettamassa

TVT-taitoja opettamassa

Tieto- ja viestintätekniikkataidot ovat olennainen osa nykyihmisen arkipäivää. Yliopistossa näiden taitojen opettamiseen on toistaiseksi kiinnitetty varsin vähän huomiota. Suomen historian oppiaine päätti ottaa haasteen vastaan ja lukuvuosien 2014–2016 aikana oppiaineen … Lue lisää »


Luova kirjoittaminen – monipuolinen kestävyyslaji

Luova kirjoittaminen – monipuolinen kestävyyslaji

Luovan kirjoittamisen oppiaine on pieni ja valtavan suosittu. Syksystä 2014 alkaen perusopintojen pääsykokeet on korvannut sadalle opiskelijalle avoin johdantokurssi, jonka paikat ovat täyttyneet hetkessä. – Johdantokurssilla yhä useampi kirjoittamisesta kiinnostunut … Lue lisää »


Bloggaamisen hauskuus ja pedagoginen hyöty

Bloggaamisen hauskuus ja pedagoginen hyöty

Monelle työkseen kirjoittavalle kirjoittaminen on paitsi ilo myös ahdistusten ja umpikujien kudelma. Historioitsijalle kirjoittamisen taito on ensisijainen ja sitä tarvitaan niissä erilaisissa ammateissa, joihin historioitsija voi päätyä. Silti etenkin graduvaihe … Lue lisää »


Tarinat muutoksen voimana

Tarinat muutoksen voimana

Turun yliopiston uusi tutkimuskeskus pohtii ihmisenä olemisen tapoja tarinoiden, muistamisen ja kokemusten kautta. Yksilöiden kokemukset muovautuvat tarinoiksi, joiden avulla meidän on mahdollista muistaa ja samalla muuttaa tätä kautta maailmaa ja … Lue lisää »


Kansatieteilijä muuttuvaa maaseutua tutkimassa

Kansatieteilijä muuttuvaa maaseutua tutkimassa

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen tohtoriohjelma Junossa ja kansatieteen oppiaineen tohtorikoulutettava Maija Lundgren valmistelee väitöskirjaansa työpisteellään Teutorissa ja kiertää kenttätyömatkoillaan eri puolilla Suomen maaseutukuntia. Maaseudun kutsu Aloitin palkallisessa tohtorikoulutettavan tehtävässäni … Lue lisää »


”Tämä ei ole lelu ja minä en leiki”

”Tämä ei ole lelu ja minä en leiki”

Monet muistavat kerrostaloasumiseen liittyen tutun kehotuksen: ”Hississä ei saa leikkiä”. Yhdysvalloissa olen törmännyt leikkikenttien portille kiinnitettyihin kyltteihin, jotka kieltävät aikuista astumasta leikkipuistoon, mikäli hän ei ole lapsen seurassa. Mediassa herätti … Lue lisää »


Siveettömyyden koulu ja kuppataudin kehto – Prostituution vaarat 1800-luvun wieniläisessä keskustelussa

Siveettömyyden koulu ja kuppataudin kehto – Prostituution vaarat 1800-luvun wieniläisessä keskustelussa

”Loinen ihmiskunnan elämänpuussa.” Näin painavin sanoin prostituutiota kuvasi wieniläinen lääkäri Josef Hermann vuonna 1868. Kuten Hermannin lausahdus osoittaa, pitivät monet 1800-luvun loppupuolen Wienissä prostituutiota vakavana yhteiskunnallisena ongelmana. Aiheesta käytyyn debattiin … Lue lisää »


”Eij yhtäkän åuttå maatten puku”

”Eij yhtäkän åuttå maatten puku”

Turun joulurauhaa julistettaessa vuonna 1770 kehotettiin ihmisiä käyttäytymään rauhallisesti, etteivät he aiheuttaisi pelkoa muissa kaupunkilaisissa joulun pyhinä. ”Eij mös sallita sisäl tulevaisell juhlalla yhtäkän åuttå maatten puku, joilla ihmisett peliätetyx … Lue lisää »


Kuka pelkää tulevaisuutta?

Kuka pelkää tulevaisuutta?

Valtaväestö pelkää sotia, katastrofeja, onnettomuuksia ja muita turvattomuuden tunteita aiheuttavia uhkia: sitä, että tulevaa ei voi nähdä ennalta eikä sen tapahtumia kontrolloida. Kannattaako tulevaisuutta sitten pelätä? Muuttuvien aikojen pyörteissä Vaihtoehtoisten … Lue lisää »


Rintasyövän pelkoja Englannissa 1700-luvulla

Rintasyövän pelkoja Englannissa 1700-luvulla

Syöpä kuului englantilaisten suuriin pelkoihin 1700-luvulla. Teoksessaan Breast Cancer in the Eighteenth Century Marjo Kaartinen tarkastelee tautia, sen hoitoa ja ymmärtämistä. Syövän synty ja pelko Koska syöpä tappoi hitaasti ja … Lue lisää »


Rahoitusvesillä kaivataan koordinaatteja

Rahoitusvesillä kaivataan koordinaatteja

Täydentävän rahoituksen, eli sen jolla tutkimusta tehdään ja hankkeita pyöritetään, hakeminen näyttäytyy katsojasta riippuen varsin erilaisena. Controllerille kyse on budjetista; käsitteet kuten HSK, YK sekä vaativuus- ja henkitaso ovat hänen … Lue lisää »


Oppikirja kulttuurien tutkimuksen identiteetin työstämisen välineenä

Oppikirja kulttuurien tutkimuksen identiteetin työstämisen välineenä

Sirkkalan Janus-salin aulaan oli 12.3. kokoontunut suuri joukko turkulaisia kulttuurintutkijoita juhlimaan uuden yhteisen oppikirjan, Askel kulttuurien tutkimukseen (Turun yliopisto 2015), ilmestymistä. Tilaisuudessa puhui hkt-laitoksen johtaja, folkloristiikan professori Pekka Hakamies, kirjan … Lue lisää »


Puss och kram – nuorten Pohjola!

Puss och kram – nuorten Pohjola!

Nuorisotyön tallentamiskeskus Nuoperi toimii Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella, kansatieteen oppiaineen yhteydessä. Nuoperi kartoittaa, kerää ja tallentaa suomalaiseen nuorisotyöhön liittyvää aineistoa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama valtakunnallinen hanke … Lue lisää »


Kohti dialogista tietoa taiteen ja tieteen välisessä Floating Platforms -hankkeessa

Kohti dialogista tietoa taiteen ja tieteen välisessä Floating Platforms -hankkeessa

Kulttuurihistorian oppiaineessa toimiva Aboagora-projekti yhdistää voimansa performanssi- ja esitystaiteen festivaali New Performance Turku Festivalin kanssa tarkastellakseen tieteen ja taiteen välistä metodologiaa ja praktiikkaa. Yksi Suomen Kulttuurirahaston vuonna 2015 jakamista suurimmista … Lue lisää »


Pelko varhaismodernin kaupungin arjen lähteissä

Pelko varhaismodernin kaupungin arjen lähteissä

Tunteiden historia on yksi historiantutkimukseen tuoreista suuntauksista. Toisin kuin monet historiantutkimukseen rantautuneista raskaasti lastatuista metodologis-teoreettisista maihinnousualuksista kuten transnationalismi, tunteiden historia näyttäytyy ennemminkin siellä täällä esiin pilkahtelevina kevään kukkasina. Järki ja … Lue lisää »


Tulevaisuuden pelkoa pakoon

Tulevaisuuden pelkoa pakoon

Uskonnot tuovat ihmisille jäsentyneen maailmankuvan, joka parhaimmillaan tarjoaa elämälle tarkoituksen ja mielekkyyden. Pahimmillaan siitä tulee ahdistava ja kuormittava, jolloin yksilö etsii keinoa parantaa tilanne muuttamalla tai vaihtamalla yhteisöä. Koneen Säätiön … Lue lisää »


Victor Hugo ja la pieuvre – pelottavan mustekalaeläinkuvan vakiintuminen länsimaisessa kulttuurissa

Victor Hugo ja la pieuvre – pelottavan mustekalaeläinkuvan vakiintuminen länsimaisessa kulttuurissa

Normandian rannikolla sijaitsevalla Guernseyn saarella on erityinen asema mustekalaeläinkuvan kannalta. Victor Hugo asui siellä maanpaossa vuosien 1855–1870 välisenä aikana, jolloin hän kirjoitti saarelle sijoittuvan romaanin Les Travailleurs de la Mer … Lue lisää »


Perintönä pelko

Perintönä pelko

”Radikalismi ja aseet pelottavat Marseillen juutalaisia” (HS 13.1.2015), ”Pelko valtaa tilaa Euroopassa” (HS 23.9.2014). Näin juutalaisten pelkoa on otsikoitu mediassa viimeisen puolen vuoden aikana. Siitä, että myöskään kuolonuhreihin johtava väkivalta … Lue lisää »


Sarvesta gradua – sanasta sanaan

Sarvesta gradua – sanasta sanaan

Graduntekoon liittyy monesti ahdistuksen tai jopa pelon tunteita. Myös näiden epämääräisten tuntemusten sanoittaminen saattaa auttaa itse opinnäytteen kirjoittamisessa. Ison Geen selätys pöydän ääressä Graduntekijä on opiskelun vaiheessa, jolloin kontakti yliopistoon … Lue lisää »


Polkemalla rajoja ymmärretään erilaisuutta

Polkemalla rajoja ymmärretään erilaisuutta

Ihmisten jokapäiväisen liikkumisen tavat ja ylirajaisuus ovat teemoja, jotka nousevat esiin kestävää kulttuurista kehitystä mietittäessä. Miten siis vaikkapa pyöräily tuottaa kokemuksia paikoista ja erilaisuudesta? Ilmiselvästi pyöräily näyttää olevan vastaus moniin … Lue lisää »


Graduntekijästä luennoitsijaksi

Graduntekijästä luennoitsijaksi

Opiskelijalle karttuu valtava määrä asiantuntijuutta pro gradua tehdessä. Ellei opiskelija jatka opintojaan tohtorikoulutettavana tai saa omaa graduaihettaan suorasti koskettavaa työtä, tuo asiantuntemus voi tuntua hukkaan heitetyltä. ”Poikkeuksellista historiaa” -luentosarjalla gradut … Lue lisää »


Pelkäävä nisäkäs

Pelkäävä nisäkäs

Väitetään että inhimillistä toimintaa motivoi perimmältään vain kaksi tarvetta: mielihyvän tavoittelu ja epämukavuuden välttäminen. Siitä huolimatta lähes kaikki ihmiset hakevat välillä hyvinkin ahdistavia kokemuksia ja jopa maksavat niistä. Niin kivusta … Lue lisää »


Onko Venäjän pelko yhä viisauden alku?

Onko Venäjän pelko yhä viisauden alku?

Vuosi sitten alkanut Venäjän voimannäytös, sekaantuminen Ukrainan kriisiin ja Krimin miehitys nostivat historiasta tutut uhkakuvat kerralla pintaan myös Suomessa. Vastaavanlainen epävarmuuden ilmapiiri lienee tosin tunnistettava lähinnä niille ikäpolville, jotka elivät … Lue lisää »


Epäkuolleet poikaystävät ja kesytetty pelko

Epäkuolleet poikaystävät ja kesytetty pelko

Ennen vanhaan, silloin kun maailma kuulemma oli yksinkertaisempi ja helpommin ymmärrettävissä, oli ihmisten suhde yliluonnollisiin olentoihin jokseenkin selkeä. Vaarallisia, ilkeitä ja pahantahtoisiahan ne pirulaiset olivat! Joskus saattoi kodinhaltia vähän autella … Lue lisää »


Työelämätaitoja mukaan opetukseen

Työelämätaitoja mukaan opetukseen

Keväällä historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen ja Suomen historian oppiaineen yhdessä järjestämällä ”Kirkko keskellä kylää” -kurssilla erityinen opetuksen lisä oli ekskursioilla ja opiskelijoiden tekemillä ryhmätöillä. Kaksi koko päivän mittaista … Lue lisää »