Tutkimus ja opetus

Yhteisöjen kulttuuri sekä taide maisemansuojelun voimavarana Kokemäenjokilaaksossa

Yhteisöjen kulttuuri sekä taide maisemansuojelun voimavarana Kokemäenjokilaaksossa

Turun yliopiston maisemantutkimuksen oppiaineessa Porissa kehitetään Koneen Säätiön myöntämän apurahan turvin yhteisöllistä maisemansuojelua KOKKELI – Kokemäenjokilaakson maaseudun kulttuuriympäristön yhteisöllinen suojelu ja taiteellinen kehittäminen -hankkeessa 2017–2019. Elokuussa alkavaa hanketta johtaa professori … Lue lisää »


Valoisa keskiaika

Valoisa keskiaika

Jos minulta kysytään, kuka olen, vastaan: ehkä lector, mahdollisesti literatus tai sitten interpres. Tällä identiteetin etsimisellä on todennäköisesti keskiaikaiset juuret. On yleisesti tunnettua, että kääntäjät ovat olleet luomassa modernin kirjallisuuden … Lue lisää »


Uskontotieteilijä oikiksessa

Uskontotieteilijä oikiksessa

Akateeminen elämä on parhaimmillaan riemullisten sattumusten summa. Samalla viikolla, jolloin väittelin uskontotieteestä tutkimuksellani Mistä on hyvät tytöt tehty? Somalitytöt ja maineen merkitykset (2015), Nuorisotutkimusseura julkaisi hakujulistuksen vuoden mittaiseen tutkijatohtorin tehtävään. … Lue lisää »


Analyysista tunteisiin yhdysvaltalaista nykyrunoutta lukiessa

Analyysista tunteisiin yhdysvaltalaista nykyrunoutta lukiessa

Nykyrunouden lukemista pidetään usein jonkinlaisena mutkikkaana harjoitteena, jonka tavoitteena on etsiä merkitystä monimutkaisten kielikuvien ja vaikeiden rakenteiden takaa. Se saattaa tuntua tehtävältä, jossa ei ole sijaa tunteelle ja ei-analyyttiselle kokemiselle. … Lue lisää »


Digitaalinen historiantutkimus

Digitaalinen historiantutkimus

Kulttuurihistorian väki kokoontui perjantaina 13. tammikuuta joulukouluun, jonka aiheena oli digitaalinen historiantutkimus. Päivän aikana keskusteltiin laajasti digitaalisista aineistoista, menetelmistä sekä uusista näkökulmista ja yhteistyötahoista, jotka uudistavat historiantutkimuksen rajoja. Joulukoulussa esittäytyi … Lue lisää »


Teksti haltuun – tutkijan tärkein työkalu

Teksti haltuun – tutkijan tärkein työkalu

– Tähtään tutkijaksi, joten eri tekstilajien tunteminen on tärkeää, kertoo englannin kielen ja kulttuurihistorian opiskelija Ida Räsänen syykseen osallistua Kulttuurihistorian kirjoittaminen -kurssille. Kirjoittaminen on yhtä kuin tutkijan ajattelu ja tutkimus, … Lue lisää »


Ajantaju – kahdeksas aistimme?

Ajantaju – kahdeksas aistimme?

Jo pienelle vauvalle kehittyy ymmärrys ajan kulumisesta tämän odottaessa ruokaa tai hoitajan huomiota. Jos tarve ei täyty kohtuullisessa ajassa, vauva alkaa itkeä. Onko siis ajantaju yksi aisteistamme näkö-, kuulo-, tunto-, … Lue lisää »


Turussa muistetaan yhä vuosi 1918

Turussa muistetaan yhä vuosi 1918

Turussa muistellaan edelleen Suomen sisällissodan tapahtumia. Sisällissotaan liittyvien perhemuistojen keruu alkoi tammikuussa 2017, kun folkloristiikan, museologian ja uskontotieteen oppiaineiden yhteinen hanke Sirkkala 1918–2018. Vankileiristä muistin paikaksi ja kulttuuriperintökohteeksi julkaisi aiheeseen … Lue lisää »


Paikan ajallinen kerroksellisuus – nomadeja ja talonpoikia

Paikan ajallinen kerroksellisuus – nomadeja ja talonpoikia

Kaakkois-Unkarissa keskellä pustaa seisovat Szerin luostarinrauniot. Monet unkarilaiset ajattelevat paikan liittyvän madjaarien maahantuloon 890-luvun lopulla. 1200-lukulaisessa kronikassa mainitaan, että heimopäälliköt kokoontuivat siellä jakamaan Unkarin alueet keskenään maahantulon jälkeen. Kronikka palveli … Lue lisää »


Suomen pelimuseon haasteita ja mahdollisuuksia

Suomen pelimuseon haasteita ja mahdollisuuksia

Tutustuin ensimmäisen kerran Tampereen pelimuseohankkeeseen sen aloitusseminaarissa 31. maaliskuuta 2015. Joukkorahoituskampanja käynnistettiin samana päivänä ja se rikkoi välittömästi Mesenaatti-palvelun yhden päivän lahjoitusennätyksen. Muistan edelleen päivän aikana vallinneen vilpittömän innostuneen ilmapiiriin, … Lue lisää »


Historiallista nuoruutta etsimässä

Historiallista nuoruutta etsimässä

Ikä ei ole vain absoluuttinen numero, vaan se on erilaisten merkityksien muodostama kokonaisuus. Ihmisen eri ikäkaudet – lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja vanhuus – eivät ole selvärajaisia, itsestään selviä vaiheita, vaan … Lue lisää »


Aikaa kestävät lelusuhteet ja kulttuurin lelullistuminen

Aikaa kestävät lelusuhteet ja kulttuurin lelullistuminen

Lelujen suhde aikaan on moninainen tutkimusaihe, jonka puitteissa on mahdollista pohtia aikalaistemme asennoitumista usein triviaaleina koettuihin, mutta toisaalta vaalittuihin ja erilaisia merkityksiä omistajilleen välittäviin artefakteihin. Nykylelujen tämänhetkistä suhdetta kulttuurin eri … Lue lisää »


Joutenoloa antiikin Roomassa

Joutenoloa antiikin Roomassa

Antiikin Roomassa vapaa-ajasta käytettiin termiä otium. Sanalla negotium taas tarkoitettiin erilaisia julkisia ja yksityisiä käytännön velvollisuuksia. Roomalaisille otium oli siis primaarinen käsite, jonka kautta sen vastakohta nec-otium (”ei-otium”) määriteltiin. Otium … Lue lisää »


Kääntäjäopiskelijat heittäytyvät työelämäsimulaatioon työpajakursseilla

Kääntäjäopiskelijat heittäytyvät työelämäsimulaatioon työpajakursseilla

Monikielisissä työpajoissa käännöstieteen opiskelijat saavat eväitä työelämään. Käytännönläheisillä kursseilla yhdistetään aiemmin opittua uuteen ja opitaan yhdessä tekemällä. Kääntäjän työnkuvaan kuuluu usein itse kääntämisen lisäksi paljon muuta. Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen … Lue lisää »


Ajat muuttuvat ja Perjantai niiden mukana

Ajat muuttuvat ja Perjantai niiden mukana

Perjantain ääni Robinson Crusoen suomennoksissa kuvastaa eri kääntäjien näkemystä alkuteoksesta mutta myös kunkin aikakauden arvoja ja mieltymyksiä suomalaisessa kulttuurissa. Kääntäjän subjektiivinen tulkinta Kun tarkastellaan yhden ja saman alkuteoksen käännöksiä eri … Lue lisää »


Vanhan hyvän ajan modernit sadut

Vanhan hyvän ajan modernit sadut

Ennen mikään ei ollut paremmin, väittää Charles Perrault ”suuren Ludwig XIV:n aikaa” ylistävässä poleemisessa runossaan Le Siècle de Louis le Grand (1687). Runo sytytti ilmiliekkeihin vanhan kiistan klassisoivien ja modernien … Lue lisää »


Ranskan monikulttuuriset lähiöt nuorten siirtolaistaustaisten kirjailijoiden kuvaamina

Ranskan monikulttuuriset lähiöt nuorten siirtolaistaustaisten kirjailijoiden kuvaamina

Ranskassa lähiöt nähdään usein marginaalisina ja pahamaineisina paikkoina, joita leimaavat erilaiset sosiaaliset ongelmat. Ne ovat epäpaikkoja, joilla ranskalaisen antropologi Marc Augénin mukaan ei ole omaa historiaa, identiteettiä tai kulttuurisia arvoja. Lähiökeskustelut … Lue lisää »


Sijoitustoiminnan ajalliset syklit ja rituaalit

Sijoitustoiminnan ajalliset syklit ja rituaalit

”Aika on rahaa”, totesi Benjamin Franklin (1706–1790) aikanaan. Sijoittajan näkökulmasta aika on ensisijainen sijoituskohde. Sijoittajan on käytettävä aikaa esimerkiksi pörssikurssien seuraamiseen, yhtiöiden osavuosikatsausten lukemiseen, asuntomarkkinoiden seuraamiseen, mahdollisten sijoituskohteiden arviointiin ja … Lue lisää »


Skisman pyörteissä

Skisman pyörteissä

Vuonna 1378 läntinen Eurooppa repesi. Se repesi kahden paavin johtamaan kirkkoon, joista toisen pääpaikkana oli Avignon ja toisen Rooma. Vuonna 1409 tilanne monimutkaistui entisestään, kun Pisassa valittiin kolmas paavi. Kiista … Lue lisää »


Alkemian peili keskiajalla ja uuden ajan alussa

Alkemian peili keskiajalla ja uuden ajan alussa

Historiallisessa kielentutkimuksessa on käytännön syistä jaoteltu kielen vaiheet eri aikakausiksi. Tutkijat profiloituvat usein tietyn kielivaiheen tutkijoiksi. Välillä tutkimus kuitenkin vaatii aikakausien välimaastossa kulkemista. Väitöskirjassani tutkin alkemistista teosta The Mirror of … Lue lisää »


Memento mori – kun aika pysähtyy

Memento mori – kun aika pysähtyy

Vuoden 1657 maaliskuun 22. päivänä Turun yllä kumisivat viisi ja puoli tuntia tuomiokirkon kellot merkiksi siitä, että pormestari Nicolaus Lietzenin edesmenneen puolison Katarina Balthazarsdotter Wernlen tomumaja laskettiin kirkon pääkuorin hautakammioon. … Lue lisää »


Relic Studies in the Turku Cathedral Relics Project

Relic Studies in the Turku Cathedral Relics Project

I started in January 2017 as a TIAS Collegium Research Fellow at the Department of Archaeology. I am researching ancient relics, objects that materialise shared memories, acting as repositories of … Lue lisää »


Talkoopäivistä potkua kirjoittamiseen

Talkoopäivistä potkua kirjoittamiseen

Turun yliopiston englannin kieleen oppiaineen väki on vuodesta 2013 lähtien järjestänyt kirjoitustyöpajoja, joissa kokoonnutaan IT-luokkaan työskentelemään yhdessä. Työpajojen tarkoituksena on tehdä usein yksityisestä kirjoittamisprosessista yhteisöllinen sekä harjoitella tavoitteellista työskentelyä. Inspiraatio … Lue lisää »


Kirjoittamisen aika

Kirjoittamisen aika

Olen pitkään opettanut tieteellistä kirjoittamista sekä perustutkinto- että jatko-opiskelijoille. Vaikka monet nauttivat kirjoittamisesta, yhä useampien opiskelijoiden kirjoittamiseen liittyy ahdistusta ja epävarmuutta. Pyydän kursseillani opiskelijoita kirjoittamaan kirjoittajaelämäkerran, jossa he pohtivat sitä, … Lue lisää »


Kotimaista kirjallisuutta kansainvälisesti

Kotimaista kirjallisuutta kansainvälisesti

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ja Turun yliopiston kotimaisen kirjallisuuden oppiaine järjestivät 12.–29. heinäkuuta ulkomaalaisille yliopisto-opiskelijoille suunnatun suomalaisen nykykirjallisuuden kesäkurssin. Kurssi kesti kolme viikkoa ja niiden viikkojen aikana saatiin … Lue lisää »


Suomalaisen nykykirjallisuuskurssin saaminen Turkuun maksoi vaivan

Suomalaisen nykykirjallisuuskurssin saaminen Turkuun maksoi vaivan

Turussa ensimmäistä kertaa järjestetty kirjallisuuskurssi ulkomaalaisille yliopisto-opiskelijoille teetti töitä jo kauan ennen heinäkuun helteitä. Vaiva kannatti. Kurssin johtaja ja pääopettaja, kirjallisuudentutkija Viola Parente-Čapková muistelee: – Työtä kurssin saamiseksi Turkuun tehtiin … Lue lisää »


Vuoden 1918 tapahtumapaikat tarjoavat ikkunoita opetukseen blogissa

Vuoden 1918 tapahtumapaikat tarjoavat ikkunoita opetukseen blogissa

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman pääaineita ovat kulttuuriperinnön tutkimus, maisemantutkimus sekä digitaalinen kulttuuri. Koulutusohjelman opetus tapahtuu Porin Puuvillassa Porin yliopistokeskuksessa. Kesällä olin koulutusohjelmassa harjoittelussa tutkimusavustajana.  Opiskelen kulttuuriperinnön tutkimusta ja teen pro … Lue lisää »


Pohjoinen reformaatio: pitkäkestoinen murros suomalaisessa kulttuurissa

Pohjoinen reformaatio: pitkäkestoinen murros suomalaisessa kulttuurissa

Turun yliopiston alaisuudessa toimiva keskiajan ja uuden ajan alun tutkimuskeskus TUCEMEMS (Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies) juhlisti yhdessä Turun Historiallisen Yhdistyksen kanssa kustantamansa teoksen Pohjoinen reformaatio julkistamista … Lue lisää »


Jalkapatikassa

Jalkapatikassa

Kun maisemantutkimus menee metsään, ei mene päin mäntyä. Mikä ihmeen vaelluskurssi? Kerroin hevosystävilleni, opiskelukaverille ja partiotovereille olleeni vaelluskurssilla. Hauskasti useamman päässä selkeästi löi tyhjää. Porin yksikön Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman … Lue lisää »


Esoteerinen ja kansanomainen henkisyys kiinnostavat

Esoteerinen ja kansanomainen henkisyys kiinnostavat

Uskontotieteen, kulttuurihistorian ja folkloristiikan oppiaineet ovat hiljalleen tulleet tunnetuksi länsimaiseen esoteriaan ja kansanomaiseen henkisyyteen liittyvästä tutkimuksesta ja muusta aktiivisuudesta. Laitoksella on tekeillä useita teemaan liittyviä väitöskirjoja, ja yhä useampi opiskelija … Lue lisää »


Itsemurha keskiajan Skandinaviassa

Itsemurha keskiajan Skandinaviassa

Itsemurhaa keskiajan Skandinaviassa ei ole aikaisemmin tutkittu lainkaan. Aiempi itsemurhan historian tutkimus on keskittynyt lähinnä Manner-Eurooppaan ja Brittein saariin. Skandinaavista itsemurhaa on tutkittu kattavasti vasta reformaation jälkeiseltä ajalta alkaen. Miksi … Lue lisää »


Tiedekarusellissa koolla menestyneitä hankejohtajia

Tiedekarusellissa koolla menestyneitä hankejohtajia

”Suomen Akatemian hakemuksissa ei revitellä, Koneen hakemuksissa joo!” totesi kotimaisen kirjallisuuden professori Lea Rojola syyskuussa järjestetyssä Tiedekaruselli-tapahtumassa. Humanistisen tiedekunnan tutkijoille suunnatussa tapahtumassa neljä menestynyttä rahoituksen hakijaa – Rojolan lisäksi professorit … Lue lisää »


Uusi kansainvälinen kertomuksen ja muistin tutkimuksen verkosto

Uusi kansainvälinen kertomuksen ja muistin tutkimuksen verkosto

Tutkimusverkostossa Narrative and Memory: Ethics, Aesthetics, Politics (2017–2019) eri alojen tutkijat pureutuvat kulttuurisen muistin ja kerronnallisten käytäntöjen kytköksiin. Verkoston ensimmäinen symposium ylirajaisista kertomisen ja muistamisen muodoista järjestetään Tallinnassa maaliskuussa 2017. … Lue lisää »


Historiatieteiden tohtorikoulutettavat verkostoja kokemassa

Historiatieteiden tohtorikoulutettavat verkostoja kokemassa

Historiatieteiden valtakunnallinen tohtoriohjelma päättyi vuoden 2015 lopulla eikä historian tohtorikoulutettaville ole tällä hetkellä luontaisia tilaisuuksia tavata toisiaan suuremmalla joukolla. Niinpä turkulaiset kutsuivat helsinkiläiset tohtorikoulutettavat Turkuun elvyttämään verkostoja. Valtakunnallinen tohtoriohjelma päättyi … Lue lisää »


Neuvoteltavissa oleva valta? Eduskunnan muistitietohaastattelut politiikan kulttuuriperintönä

Neuvoteltavissa oleva valta? Eduskunnan muistitietohaastattelut politiikan kulttuuriperintönä

Poliittista kulttuuriperintöä on arkistoitu Eduskunnan kirjaston veteraanikansanedustajien muistitietoarkistoon jo lähes kolme vuosikymmentä. Demokraattisessa yhteiskunnassa poliittisten päättäjien haastatteluprojekteissa voidaan keskustella vallasta osana poliittisen kulttuurin avoimuutta ja sananvapautta. Aineisto soveltuu eri alojen … Lue lisää »


Kirkonrotta muistelee – reformaation merkkivuoden lastennäyttely

Kirkonrotta muistelee – reformaation merkkivuoden lastennäyttely

Koulunpenkiltä työelämän vilinään. Museologian teemaseminaari johdatti alan opiskelijan ainutlaatuiseen harjoitteluun. Ensi vuonna tulee kuluneeksi viisisataa vuotta siitä, kun Martti Luther julkaisi kuuluisat teesinsä ja reformaatio sai alkunsa. Kuten monissa muissakin … Lue lisää »


Rajavartijaperinteiden jäljillä

Rajavartijaperinteiden jäljillä

Vuoden 2011 lopussa Rajavartiolaitos ja Turun yliopiston folkloristiikan oppiaine laativat yhteistyösopimuksen Rajavartiolaitoksen perinnetiedon keräämisestä. Keskeisenä tavoitteena on ollut henkilökohtaisia muistoja ja hiljaista tietoa sisältävän aineiston kerääminen, jonka perusteella voidaan julkaista … Lue lisää »


Tehdasyhteisön arkea

Tehdasyhteisön arkea

Lapsiperheiden arki Forssan tehdasyhteisössä oli 1950–1970-luvuilla työntäyteistä. Vanhempien työnantajalla, Finlayson-Forssa Oy:llä, oli keskeinen vaikutus koko perheen elämään. Tehtaaseen, tehtaaseen! Forssan tekstiiliteollisuudessa työskenneltiin usein sukupolvesta toiseen tai sinne muutettiin työn perässä. … Lue lisää »


Borgesin maaginen raha

Borgesin maaginen raha

”Buenos Airesin Zahir on aivan tavallinen kahdenkymmenen centavon kolikko.” Näin alkaa argentiinalaisen kirjailijan Jorge Luis Borgesin (1899–1986) novelli Zahir (El Zahir, 1949), jossa päähenkilö, Borgesiksi itseään kutsuva kertoja, saa haltuunsa … Lue lisää »


Uskonto ja talous

Uskonto ja talous

Uskontoa ja taloutta käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa kuvataan usein näiden alueiden yhdistämisestä aiheutuvaa ristiriitaa. Kaupallisuuden ja uskonnon suhde koetaankin usein varsin epämiellyttäväksi puheenaiheeksi. Jännitteen taustalla voi olla esimerkiksi romanttinen käsitys ”puhtaasta” uskonnosta, … Lue lisää »


Unescon ”budjettitodellisuus” ja rahan rooli kansainvälisissä kulttuuriperintösopimuksissa

Unescon ”budjettitodellisuus” ja rahan rooli kansainvälisissä kulttuuriperintösopimuksissa

Suomi on Unescon Maailmanperintökomitean jäsenenä näköalapaikalla päätettäessä Maailmanperintörahaston käytöstä. Yhdysvallat menetti taannoin äänioikeutensa Unescossa vetäytyessään jäsenmaksuista. Vaikka kansainväliseen kulttuuriperintötyöhön osallistuminen maksaa, uusimpien yleissopimusten myötä kulttuuriperintö nähdään yhteiskunnan resurssina eikä kulueränä. … Lue lisää »


Vankila ja valtionhallinnon säästöohjelma

Vankila ja valtionhallinnon säästöohjelma

Kun valtionhallinnon säästöohjelma aloitettiin, myös rikosseuraamusalalla alettiin tehostaa toimintaa eikä toimipaikkojen lakkauttamiselta säästytty. Vuodesta 2003 alkanut valtionhallinnon tuottavuusohjelma on vaikuttanut useisiin eri valtion laitoksiin. Rikosseuraamusala oli yksi näistä monista valtion … Lue lisää »


Perinteellä rikkaaksi?

Perinteellä rikkaaksi?

Perinne, kuten mikä tahansa muukin kulttuurin osa-alue, on kaupallistettavissa ja tuotteistettavissa. Perinnettä voidaan käyttää kaupallisen tuotteen taustalla tai lähdemateriaalina, perinne voi toimia tuotteen innoittajana tai perinnettä voidaan tuotteistaa sellaisenaan. Eniten … Lue lisää »


WiderScreen – akateemisen verkkolehden muodonmuutos

WiderScreen – akateemisen verkkolehden muodonmuutos

Akateemiselle tekstityöläiselle verkkojulkaiseminen on ollut jo pitkään arkipäivää. Viime vuosina kehitys näyttää ottaneen lisää vauhtia, kun yhä suuremmassa määrin tiedelehdet tulevat ulos verkkoversioina ja painetuista lehdistä ollaan luopumassa. Yliopistolla verkkojulkaiseminen … Lue lisää »


“Raha on juutalaisen jumala”

“Raha on juutalaisen jumala”

Kansainvälisen antisemitismin vastaisen järjestön Anti-Defamation Leaguen (ADL) keväällä 2015 julkistaman, 102 maassa toteutetun haastattelututkimuksen mukaan 35 prosenttia haastatelluista 53 100 aikuisesta oli sitä mieltä, että juutalaisilla on liian paljon valtaa … Lue lisää »


Rahan teologisia kehitysaskeleita

Rahan teologisia kehitysaskeleita

Rahavetoisen markkinatalouden kehityksen on arvioitu alkaneen ajanlaskun alussa. Rahan yleistyessä ja markkinoiden muuttuessa keskiajan kirkkokin reagoi. Puhdasta kristillistä oppia arvioitiin erityisesti Raamatun kohdalla: ”Kukaan ei voi palvella kahta herraa. Jos … Lue lisää »


Raha ratkaisee! Suhteelliset hinnat ohjaavat elämäämme

Raha ratkaisee! Suhteelliset hinnat ohjaavat elämäämme

Lähes kaikkea mitataan rahassa, ja hyödykkeiden suhteellisten hintojen muutokset antavat signaaleja kehityksen suunnasta. Yrityksille tuotannontekijöillä ja niiden hinnoilla on merkitystä ja siksi liike-elämä jatkuvasti etsii uusia tehokkaampia tuotannontekijöiden yhdistelmiä. Suhteellisten … Lue lisää »


Raha uskonnollisena symbolina

Raha uskonnollisena symbolina

Perinteiseen uskonnolliseen kulttuuriin Suomessa – luterilaisuuteen ja vanhoihin herätysliikkeisiin – on kuulunut kielteinen tai välttelevä suhde rahaan. Amerikkalaislähtöisen uuskarismaattisen liikkeen opetus on pyrkinyt kyseenalaistamaan tätä asetelmaa ja on siitä syystä … Lue lisää »


Utopioita äkkirikastumisesta

Utopioita äkkirikastumisesta

Köyhyys ei ole ilo, vaikka se välillä naurattaakin. Rikkaus sen sijaan on tavoiteltava asia ja olotila, ja kuten tunnettua, harva on työllään rikastunut. Sekä vanha agraarinen että moderni urbaani folklore … Lue lisää »


Modernin talouselämän uskonnonkaltaisuus

Modernin talouselämän uskonnonkaltaisuus

Modernissa talouselämässä on paljon uskonnon kaltaisia piirteitä: siinä missä vaikeasti ennustettava ja rituaaleilla lepytettävä juutalaisten Jahve tai kristittyjen vanhatestamentillinen Jumala vaikutti uskovien elämään, samaan tapaan markkinavoimat, osakekurssit, odotukset, pörssispekulaatiot ja … Lue lisää »