Ohjeita kirjoittajille

Lehden tehtävä ja sisältö

Humanistisen tiedekunnan verkkolehden tehtävä on tiedottaa monipuolisesti tiedekunnan toiminnasta paitsi tiedekunnan ja yliopiston sisällä myös sen ulkopuolelle. Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvässä lehdessä julkaistaan tiedekunnan laitosten oppiaineissa tehtävää tutkimusta, hankkeita ja ajankohtaisia tapahtumia koskevia lyhyitä artikkeleita, raportteja ja esittelyjä. Lisäksi julkaistaan ajantasaisesti tiedotteita tulossa olevista tapahtumista, joita laitokset ja oppiaineet ovat järjestämässä.

Lehden juttukategorioita ovat:

 • Tutkimus- ja projektiesittelyt
 • Tapahtumat (seminaarit, konferenssit ja muut tapahtumat – sekä tulevia puffaavat että menneistä kertovat)
 • Opinnäytteet (gradut, väitöskirjat)
 • Opiskelijoiden ja ainejärjestöjen palsta
 • Henkilökunta (uusi ja nykyinen henkilökunta, alumnit, emeritukset)
 • Muut ajankohtaiset asiat

Ohjeet

 1. Teksti lähetetään lehden toimittajalle (Maria Vasenkari, marvas@utu.fi) sähköpostina Word- tai rtf-tiedostona ilman mitään erityisiä muotoiluja.
 2. Tekstin maksimipituus on 2500 merkkiä välilyönteineen.
 3. Lehti on suunnattu laajalle yleisölle, joten kielen tulee olla hyvää yleiskieltä. Vaikeaa ammattikieltä ja monimutkaisia rakenteita tulee välttää.
 4. Tekstin alkuun liitetään korkeintaan kolmen lauseen mittainen ingressi.
 5. Otsikoihin kannattaa panostaa – houkuttelevan iskevä pääotsikko ja informatiiviset tekstiä jäsentävät väliotsikot herättävät lukijan kiinnostuksen.
 6. Teksteihin ei merkitä lähde-/kirjallisuusviitteitä. Niiden sijaan voi tekstiin liittää tarvittaessa muutaman linkkivinkin, jotka auttavat lukijaa tutustumaan aiheeseen lähemmin. Linkkivinkit voi merkitä tekstin sisään tai sen loppuun. Tekstiin voi myös upottaa linkkejä esim. hankkeen kotisivuille tai muuhun tekstin kannalta olennaiseen kohteeseen.
 7. Tekstin loppuun merkitään kirjoittajasta lyhyt yhden virkkeen mittainen esittely (Kirjoittaja on…)
 8. Lehteen toivotaan runsasta kuvitusta. Kuvaehdotuksia voi lähettää tekstin mukana erillisinä jpeg-tiedostoina. Kirjoittajan tulee huolehtia siitä, että kuvan saa julkaista. Kuvalle tulee laatia lyhyt kuvateksti, jossa mainitaan myös kuvan lähdetieto. Verkkojulkaisuun sopivat myös pieniresoluutioiset kuvat. Toimitus muokkaa kuvista sopivan kokoiset ja auttaa mielellään kuvia koskevissa kysymyksissä.
 9. Kirjoittamisen mahdollisuudesta kannattaa muistaa iloita, vaikka deadline lähestyykin!

Yhteystiedot

Kaikkiin laitoksen verkkolehteen liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä joko lehden toimittajaan tai toimituskunnan jäseniin

Tuomas Hovi (tuohov@utu.fi)
Matti Kamppinen (matka@utu.fi)
Kati Launis (klaunis@utu.fi)
Sami Lehtinen (sami.lehtinen88@gmail.com)
Olli Lehtonen (olli.a.lehtonen@gmail.com)
Aino Liira (aeliir@utu.fi)
Krista Ojutkangas (krioju@utu.fi)
Minna Seppänen (mielse@utu.fi)
Maria Vasenkari (marvas@utu.fi)
Mari Välimäki (marivaz@utu.fi)

Kommentointi on suljettu.